ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : AKTI ENGINEERING Ι.Κ.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : AKTI ENGINEERING
Α.Φ.Μ. : 082824488
Δ.Ο.Υ. : Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : 044243807000
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
ΕΔΡΑ : Μπόταση 79-81, 18537 Πειραιάς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 5869,41 ΕΥΡΩ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

 • Παλαιοκρασσάς Αριστείδης του Σταματίου και της Μέλπως.
  Κάτοικος Πειραιά, οδός Κουντουριώτου αρ. 202, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ056873 και ΑΦΜ 021241054.
  E-mail: aris.paleokrassas@aktieng.gr
 • Χριστοφόρου Ιωάννης του Κοσμά και της Άννας.
  Κάτοικος Βριλησσίων, οδός Μενελάου αρ. 11, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ029564 και ΑΦΜ 033890973.
  E-mail: yannis.christoforou@aktieng.gr
 • Τσαβλίρης Ελευθέριος του Θεοδώρου και της Καλλιόπης.
  Κάτοικος Πειραιά, οδός Κάσσου αρ. 32, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ056192 και ΑΦΜ 021432701.
  E-mail: lefteris.tsavliris@aktieng.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

«1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της, στον εκ των εταίρων κ. Χριστοφόρου Ιωάννη...»

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020