Γεωφυσικα οργανα

 

Α/Α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΒΟΛΙΣΤΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

C-MAX
U.K.

CM800, πλήρες σύστημα ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης αποτελούμενο από:

Ηχοβολιστική τορπίλη δύο συχνοτήτων λειτουργίας

Μονάδα συλλογής πληροφοριών

30m εύκαμπτο ομοαξονικό καλώδιο με ενίσχυση από kevlar.

2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΒΙΝΤΖΙ

VALEPORT
U.K.

SK172, ανοξείδωτο ηλεκτρικό βίντσι χαμηλής τάσης, με οπλισμένο καλώδιο οπτικών ινών μήκους 600m διαμέτρου 3.2mm, για έλξη ηχοβολιστικής τορπίλης CM800

3

ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΥΘΜΕΝΑ

KONGSBERG GEOACOUSTICS
U.
K.

GEOPULSE PROFILER SYSTEM, αποτελούμενο από:

Πομπό, μοντέλο 5430A

Δέκτη, μοντέλλο 5210A

Συστοιχία τεσσάρων transducer, μοντέλο 132B.

4

ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΥΘΜΕΝΑ

APPLIED ACOUSTIC ENGINEERING
U.
K.

BOOMER / SPARKER SYSTEM, αποτελούμενο από:
Πηγή Σεισμικής Ενέργειας, μοντέλο CSP-D700
(ενέργεια: 50 -700 Joules)
Ηχητική πηγή boomer plate, μοντέλο AA201
Ηχητική πηγή sparker, μοντέλο SQUID501
Συστοιχία υδροφώνων 8 & 12 στοιχείων, μοντέλα AH360/8 & AH250/12

5

ΜΑΓΝΗΤΟΜΕΤΡΟ

LITTLEMORE SCIENTIFIC
U.
K.

ELSEC 7706, υδρογραφικό μαγνητόμετρο πρωτονίου

6

ΜΑΓΝΗΤΟΜΕΤΡΟ

GEOMETRICS
U.S.A.

G-882, υδρογραφικό μαγνητόμετρο ατμών καισίου

7

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

JW FISHERS
U.S.A.

PULSE 8X, υποβρύχιος επαγωγικός ανιχνευτής μετάλλων