Τοπογραφικα οργανα

 

Α/Α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

WILD - SWITZERLAND

Γεωδαιτικός σταθμός T1000 - DI1600 με τα παρελκόμενα του (τρίποδες, στηλεός, πρίσματα, κλπ.)