...ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ...

Φουσκωτή λέμβος με μήκος 4.00 m, κατάλληλα διασκευασμένη και εξοπλισμένη για υδρογραφικές εργασίες.

 

Χρησιμοποιείται για τις βυθομετρικές αποτυπώσεις αβαθών περιοχών ή σε περιοχές με εμπόδια (πολύ κοντά και ανάμεσα σε ελλιμενισμένα σκάφη), όπου για λόγους ασφαλείας δεν είναι δυνατή η πλεύση των υδρογραφικών ακάτων.