ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : AKTI ENGINEERING Ι.Κ.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : AKTI ENGINEERING
Α.Φ.Μ. : 082824488
Δ.Ο.Υ. : Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : 044243807000
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
ΕΔΡΑ : Μπόταση 79-81, 18537 Πειραιάς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 5869,41 ΕΥΡΩ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

 • Παλαιοκρασσάς Αριστείδης του Σταματίου και της Μέλπως.
  Κάτοικος Πειραιά, οδός Κουντουριώτου αρ. 202, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ056873 και ΑΦΜ 021241054.
  E-mail: aris.paleokrassas@aktieng.gr
 • Χριστοφόρου Ιωάννης του Κοσμά και της Άννας.
  Κάτοικος Βριλησσίων, οδός Μενελάου αρ. 11, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ029564 και ΑΦΜ 033890973.
  E-mail: yannis.christoforou@aktieng.gr
 • Τσαβλίρης Ελευθέριος του Θεοδώρου και της Καλλιόπης.
  Κάτοικος Πειραιά, οδός Κάσσου αρ. 32, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ056192 και ΑΦΜ 021432701.
  E-mail: lefteris.tsavliris@aktieng.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

«1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της, στον εκ των εταίρων κ. Χριστοφόρου Ιωάννη...»

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021