ΟΝΟΜΑ - ΕΠΙΘΕΤΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΕΝΕΛΑΟΥ 11 - 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

22/04/1964 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΓΓΑΜΟΣ - ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕΙ Πάτρας, Πάτρα 1988

 • First Certificate in English,  University of Cambridge, 1998

ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΗ

ΜΕΛΟΣ ΕΕΤΕΜ

 

Α.Μ.: 16637

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Άδεια Νομαρχίας Πειραιά, Δ/νση Βιομηχανίας, για εκτέλεση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Αριθμός άδειας: Π-630

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Γνώση γλωσσών προγραμματισμού FORTRAN, BASIC, LISP

 • Γνώση λειτουργικού συστήματος Microsoft  WindowsXP Professional

 • Γνώση λογισμικών πακέτων : MicrosoftOffice 2000 / XP, Autodesk Map 2004, Schreiber QuickSurf Version 5.1., Trimble Geomatics Office, Version 1.01

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου (1982 - 1986), εργασία περιοδικά, στην IDEAL STANDARD (βιομηχανία ειδών υγιεινής) και στο Κέντρο  Πυρηνικών Ερευνών "Δημόκριτος", με αντικείμενο τη συντήρηση των διαφόρων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εταιρεία ομίλου Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου-ΔΕΠ), 1986 - 1993.

 • Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Δ/νσης Επίβλεψης Έργων με καθήκοντα Επιβλέποντα Μηχανικού (1986 -1988).

   

  •  Έργο Εκσυγχρονισμού Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπροπύργου (ΕΛΔΑ). Επίβλεψη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας υγρών καυσίμων, καθώς και   βοηθητικών μονάδων και συγκεκριμένα: Υποσταθμού μέσης  τάσης, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κίνησης, γειώσεων, φωτισμού, πυρανίχνευσης, τηλεφωνικών και μεγαφωνικών δικτύων. Παρακολούθηση εργολαβιών, πιστοποιήσεις επιμετρήσεων και κλείσιμο σύμβασης (από τεχνική άποψη).

   

 •  Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Ηλεκτρολογικού τμήματος της Δ/νσης Μελετών (1988 - 1993). Συμμετοχή στις μελέτες των παρακάτω έργων:

  •  Έργο εκσυγχρονισμού Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπροπύργου

  •  Λεπτομερής μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας υγρών καυσίμων, αποτελούμενη από: Μελέτη διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κίνησης, φωτισμού, γειώσεων, διαβάθμισης επικινδυνότητας περιοχών, πυρανίχνευσης, τηλεφωνικών και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων.

  • Έργο μεταφοράς εργοστασίου Ανώνυμης Βιομηχανικής και Εμπορικής Εταιρείας Ειδών Θέρμανσης (ΑΒΕΕΕΘ).

  • Μελέτη επέκτασης υποσταθμού διανομής μέσης τάσης (22kV), διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, γειώσεων, φωτισμού, πυρανίχνευσης, τηλεφωνικής και μεγαφωνικής εγκατάστασης.

  •  Αγωγός Φυσικού Αερίου.

  •  Σύνταξη τυπικών κατασκευαστικών λεπτομερειών, για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις φωτισμού, γειώσεων, οδεύσεων καλωδίων καθώς και για εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών. Μελέτη για την αξιολόγηση μεθόδου τηλεπικοινωνιακής ζεύξης μεταξύ Ν. Ρεβυθούσσας και ηπειρωτικής χώρας. Προμελέτη σταθμών μέτρησης και ρύθμισης αγωγού φυσικού αερίου. Προμελέτη κλάδων Λαυρίου και Κερατσινίου αγωγού φυσικού αερίου. Προμελέτη για την κατασκευή των Κτηρίων Λειτουργίας και Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

  •  Εκπαίδευση των σχεδιαστών του τμήματος στη σχεδίαση με  ηλεκτρονικό υπολογιστή (CAD) και συγκεκριμένα στο πακέτο  AUTOCAD. Επίσης εξειδίκευση του πακέτου για ηλεκτρολογική σχεδίαση.

Σαν εταίρος της Τεχνικής Εταιρείας Ε. ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ - Α. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο "AKTI Engineering", η οποία από τις 31/10/2014 μετατράπηκε σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία AKTI ENGINEERING Ι.Κ.Ε., συμμετοχή σε πληθώρα μελετών, συμβουλευτικών εργασιών και λοιπών έργων, κατάλογος των οποίων υπάρχει στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (1993 - σήμερα).