ΟΝΟΜΑ - ΕΠΙΘΕΤΟ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 201 - 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

06/06/1955 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΓΓΑΜΟΣ - ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

     * Δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού

        Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 1973-1977

 

     * Εκπαίδευση στην ανάλυση και προγραμματισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

        Control Data, Αθήνα 1980

 

      *Σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης

       "Μελέτες Περιβαντολλοντικών Επιπτώσεων σε Λιμενικά Έργα και Έργα  

        Οδοποιίας, ΙΕΚ.Ε.Μ. ΤΕΕ Α.Ε.

 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΗ

ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ

Α.Μ.: 26317

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Κατηγορία 16 - Τοπογραφικά    - Τάξη Γ'

Κατηγορία 27 - Περιβαλλοντικά - Τάξη Α'

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ερευνητική και διδακτική συμβολή στο Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας και  Χαρτογραφίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνας σαν ανεξάρτητος συνεργάτης από το 1979 έως το 1982 και υπάλληλος αορίστου χρόνου από το 1982 έως το 1993.

Στα πλαίσια της απασχόλησης αυτής διδακτικά καθήκοντα στο μάθημα της Ανώτερης Γεωδαισίας και συμμετοχή στην οργάνωση και εκτέλεση των παρακάτω ερευνητικών έργων:

 • Γεωδαιτικές εργασίες, σε περιοδική βάση για την εκτίμηση των πιθανών μικρομετακινήσεων στο φράγμα του Μόρνου, χρησιμοποιώντας μεθόδους και μετρήσεις υψηλής ακρίβειας και ανάλυση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, 1979 -1983.

 • Εγκατάσταση βάσης δοκιμών πλοήγησης και πιστοποίησης των ελικτικών χαρακτηριστικών των πλοίων στα Διαπόρια νησιά στον κόλπο των Μεγάρων, 1982.

 • Δοκιμές πλοήγησης και των ελικτικών χαρακτηριστικών πλοίων, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές μεθόδους, για τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά και της Ελευσίνας, 1980-1983.

 • Επίβλεψη στη προκαταρτική έρευνα για τη γεωφυσική και υδρογραφική χαρτογράφηση του διαύλου της νήσου Κέρκυρας προκειμένου να γίνει η εγκατάσταση των υποβρυχίων καλωδίων της ζεύξης Ελλάδα - Ιταλία, για την  ΔΕΗ 1983.

 • Γεωλογική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα του βορείου Αιγαίου για το Ι.Γ.Μ.Ε., 1987.

 • Ηλεκτρονική πλοήγηση και πόντιση περισσότερων από 30 υποβρυχίων καλωδίων μεσαίας τάσης της ΔΕΗ με την εταιρεία FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., 1984 - 1992.

 • Υδρογραφική αποτύπωση για 10 υποβρύχια καλώδια μεσαίας τάσης για την ΔΕΗ, 1986 - 1991.

 • Υδρογραφική αποτύπωση στο λιμάνι της Νούσας  για την ΒΙ.ΠΕ. της Ε.Τ.Β.Α. "Έργο Αλουμίνας", 1987.

 • Υδρογραφική αποτύπωση για την υποβρύχια καλωδιακή ζεύξη υψηλής τάσης μεταξύ Πελοποννήσου - Κρήτης για την ΔΕΗ, 1988 - 1989.

 • Υδρογραφική αποτύπωση (Οθωνοί - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα) για την υποβρύχια καλωδιακή ζεύξη υψηλής τάσης μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την ΔΕΗ, 1991.

 • Προμελέτη για την υδρογραφική αποτύπωση της υποβρύχιας καλωδιακής ζεύξης υψηλής τάσης μεταξύ Τήνου - Σύρου - Μυκόνου για την ΔΕΗ, 1992.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Prof. Veis G., Yannoulis P., Doganis T., Paleokrassas A., Zachariadis C., (1982): "Ship measuring system for sea trials and maneuvering performance of a 30000 dwt product carrier". In Proceedings of the International Conference for Marine Technology, IMAET Athens 1982

 • Παπαθεοδώρου Γ., Στεφάτος Α., Γεραγά Μ., Παλαιοκρασάς Α., Βογιατζάκης Ι. και Φερεντίνος Γ. (2000): «Θαλάσσιες γεωφυσικές έρευνες στην παράκτια ζώνη της Αλεξάνδρειας για τον εντοπισμό ναυαγίων και άλλων μαρτυριών ανθρώπινης δραστηριότητας» Ειδική Έκδοση Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας (Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω.), σελ. 6.

 • Παπαθεοδώρου Γ., Στεφάτος Α., Γεραγά Μ., Χάλαρη Α., Χριστοδούλου Δ., Φερεντίνος Γ., Παλαιοκρασάς Α., Τζάλας Χ., Fahmy M.E., και Omer S.A. (2001): "Αναζήτηση ενάλιων κινητών και ακινήτων μαρτυριών ανθρώπινης δραστηριότητας στην Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος), με σύγχρονες γεωφυσικές μεθόδους - Προκαταρκτικά Αποτελέσματα." Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Αθήνα, Σεπτ. 26-28/2001, Tομ.4, σελ.1325-1335.

 • George Papatheodorou, Athina Chalari, Maria Geraga, Aristofanis Stefatos, Aris Paleokrasas, Dimitris Christodoulou and George Ferentinos (2001): "A Marine Archaeological reconnaissance survey in Alexandria (Cape Lochias), Egypt, using remote sensing technology". In Proceedings of International Symposium "Extraordinary Machines and Structures in Antiquity", Ancient Olympia, Greece, 19-24 August 2001, pp. 266-270.

 • Χρισοδούλου Δ., Χασιώτης Θ., Στεφάτος Α., Παπαθεοδώρου Γ., Φερεντίνος Γ. (Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω.), Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Παλαιοκρασσάς Α., Τσαβλίρης Ε. (AKTI ENGINEERING), Ασλανίδης Ν. (ΒΙΣΤΩΝΙΣ Α.Ε.), 2000. "Η συμβολή του τομογράφου υποδομής πυθμένα στις μελέτες διαπλάτυνσης/εκβάθυνσης θαλασσίων διαύλων: Παράδειγμα εφαρμογής από την εκβάθυνση του Διαύλου Πρέβεζας", Τεχνικά, τευχ. 192, σελ. 48-59.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέλος της εταιρείας "A. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.", η οποία εκτέλεσε εργολαβικά τα παρακάτω τεχνικά έργα:

 • Κατασκευή του υποβρυχίου αγωγού πετρελαίου για το θερμοηλεκτρικό σταθμό παραγωγής της ΔΕΗ στη Σαντορίνη, 1981-1984.

 • Επισκευή και έργα προστασίας υποβρυχίων καλωδίων της ΔΕΗ (περισσότερα από είκοσι), 1981-1985.

 • Κατασκευή υποβρυχίων αγωγών νερού και πετρελαίου για το θερμοηλεκτρικό σταθμό παραγωγής της ΔΕΗ στην Ικαρία, 1984-1985.

Μέλος  της Τεχνικής Εταιρείας "A. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ - Ε. ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.", η οποία εκτέλεσε τα παρακάτω τεχνικά έργα:

 •  Επίβλεψη στη γεωφυσική και υδρογραφική χαρτογράφηση του νοτίου διαύλου της νήσου Κέρκυρας για την εγκατάσταση υποβρυχίων υψηλής τάσης της ΔΕΗ, για την εταιρεία Furukawa Electric Co. Japan, 1983.

 • Σχεδιασμός και επίβλεψη της γενικής γεωδαιτικής εργασίας, υδρογραφική αποτύπωση, ηλεκτρονική πλοήγηση και χάραξη για την εγκατάσταση 4 υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης στο δίαυλο της Κέρκυρας, για την εταιρία Furukawa Electric Co. Japan, 1984.

 • Σύμβουλος υδρογραφικών εργασιών σε ποντίσεις υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης της ΔΕΗ, στις ζεύξεις Πέραμα - Σαλαμίνα, Κεφαλονιά - Ζάκυνθος για την εταιρεία "Les Cables de Lyon" France, 1986.

 • Χαρτογράφηση και αποτύπωση των υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης της ΔΕΗ στο Ρίο - Αντίρριο, χρησιμοποιώντας σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία και καταδύσεις, για το έργο της ζεύξης Ρίο - Αντίρριο (ISTRIA Ε.Π.Ε., 1987).

 • Υδρογραφική αποτύπωση του διαύλου Ρίο - Αντίρριο για το έργο της ζεύξης Ρίο - Αντίρριο (ISTRIA Ε.Π.Ε., 1987).

 • Υδρογραφική αποτύπωση της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ της νήσου Ρεβυθούσσα και της χερσονήσου Αγ. Τριάδας για το έργο του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΑΣΠΡΟΦΟΣ, 1987).

 •  Αποτύπωση της νήσου Ρεβυθούσσα και της χερσονήσου Αγ. Τριάδας για το έργο του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΑΣΠΡΟΦΟΣ, 1987).

Σαν εταίρος της Τεχνικής Εταιρείας Ε. ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ - Α. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο "AKTI Engineering", η οποία από τις 31/10/2014 μετατράπηκε σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία AKTI ENGINEERING Ι.Κ.Ε., συμμετοχή σε πληθώρα μελετών, συμβουλευτικών εργασιών και λοιπών έργων, κατάλογος των οποίων υπάρχει στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (1993 - σήμερα).