ΟΝΟΜΑ - ΕΠΙΘΕΤΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Θ. ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΣΣΟΥ 32 - 185 39 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

20/04/1954 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΓΓΑΜΟΣ - ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

·         *Δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου μηχανικού

            Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 1972-1976

 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΗ

ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ

Α.Μ.: 23898

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατηγορία 16 - Τοπογραφικά - Τάξη Γ'

Κατηγορία 13 - Υδραυλικά     - Τάξη Α'

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ερευνητική και διδακτική συμβολή στο Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας και  Χαρτογραφίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνας σαν ανεξάρτητος συνεργάτης από το 1979 έως το 1982 και υπάλληλος αορίστου χρόνου από το 1982 έως το 1993.

Στα πλαίσια της απασχόλησης αυτής είχε διδακτικά καθήκοντα στο μάθημα της Ανώτερης Γεωδαισίας και συμμετείχε στην οργάνωση και εκτέλεση των παρακάτω ερευνητικών έργων:

 • Γεωδαιτικές εργασίες, κατά καιρούς, για την εκτίμηση των πιθανών μικρομετακινήσεων στο φράγμα του Μόρνου, χρησιμοποιώντας υψηλής ακρίβειας ηλεκτρονικές μεθόδους για το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, 1979 -1983.

 • Μετρήσεις βαρύτητας και μαγνητικού πεδίου στην Αιτωλοακαρνανία για τη Δ.Ε.Π., 1982.

 • Εγκατάσταση βάσης δοκιμών πλοίων για τα Διαπόρια νησιά στον κόλπο των Μεγάρων, 1982.

 • Επίβλεψη σε προκαταρτική επιτόπια έρευνα για τη γεωφυσική και υδρογραφική χαρτογράφηση του διαύλου της νήσου Κέρκυρας προκειμένου να γίνει η εγκατάσταση υποβρυχίων καλωδίων της ζεύξης Ελλάδα - Ιταλία, 1983.

 • Υδρογραφική αποτύπωση στον όρμο Πλατυγιάλι στον Αστακό, για την Ε.Τ.Β.Α., 1984.

 • Υδρογραφική αποτύπωση του όρμου Καμιώτισσα στην Ιτέα για την Ελληνική Αλουμίνα Α.Ε., 1985.

 •  Γεωλογική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα του βορείου Αιγαίου για το Ι.Γ.Μ.Ε., 1987.

 • Ηλεκτρονική πλοήγηση και πόντιση περισσότερων από 30 υποβρυχίων καλωδίων μεσαίας τάσης με την εταιρεία FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. για τη ΔΕΗ, 1984 - 1992.

 • Υδρογραφική αποτύπωση για 10 υποβρύχια καλώδια μεσαίας τάσης για τη ΔΕΗ,   1986 - 1991.

 • Υδρογραφική αποτύπωση στο λιμάνι της Νούσας  για τη ΒΙ.ΠΕ. της Ε.Τ.Β.Α. "Έργο Αλουμίνας", 1987.

 • Υδρογραφική αποτύπωση για την υποβρύχια καλωδιακή ζεύξη υψηλής τάσης μεταξύ Πελοποννήσου - Κρήτης για τη ΔΕΗ, 1988 - 1989.

 • Υδρογραφική αποτύπωση (Οθωνοί - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα) για την υποβρύχια καλωδιακή ζεύξη υψηλής τάσης μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για τη ΔΕΗ, 1991.

 • Προμελέτη για την υδρογραφική αποτύπωση της υποβρύχιας καλωδιακής ζεύξης υψηλής τάσης μεταξύ Τήνου - Σύρου - Μυκόνου για τη ΔΕΗ, 1992.

Συμμετοχή στα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας:

 • Επιτόπια έρευνα αρχαίων ναυαγίων σε διάφορες τοποθεσίες της Ελλάδας για την Αρχαιολογική Υπηρεσία, 1975.

 • Υποβρύχια εκσκαφή στο αρχαίο λιμάνι στο νησί Δία στην Κρήτη, 1976.

 •  Υποβρύχια εκσκαφή και αποτύπωση αρχαίου ναυαγίου στα Αντικύθηρα, 1976.

 • Συνεργασία σε καταδυτικές εργασίες με το Ζακ Υβ Κουστώ για τις αρχαιολογικές έρευνες στην Ελλάδα, 1976.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Χριστοδούλου Δ., Χασιώτης Θ., Στεφάτος Α., Παπαθεοδώρου Γ., Φερεντίνος Γ. (Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω.), Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Παλαιοκρασσάς Α., Τσαβλίρης Ε. (AKTI ENGINEERING), Ασλανίδης Ν. (ΒΙΣΤΩΝΙΣ Α.Ε.), 2000. "Η συμβολή του τομογράφου υποδομής πυθμένα στις μελέτες διαπλάτυνσης/εκβάθυνσης θαλασσίων διαύλων: Παράδειγμα εφαρμογής από την εκβάθυνση του Διαύλου Πρέβεζας", Τεχνικά, τευχ. 192, σελ. 48-59.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέλος της Τεχνικής Εταιρείας "A. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ - Ε. ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.", συμμετείχε στην εκτέλεση των παρακάτω τεχνικών έργων:

 • Επίβλεψη στη γεωφυσική και υδρογραφική χαρτογράφηση του νοτίου διαύλου της νήσου Κέρκυρας για την εγκατάσταση υποβρυχίων υψηλής τάσης της ΔΕΗ, για την εταιρία Furukawa Electric Co. Japan, 1983.

 • Σχεδιασμός και επίβλεψη της γενικής γεωδαιτικής εργασίας, υδρογραφική αποτύπωση, ηλεκτρονική πλοήγηση και χάραξη για την εγκατάσταση 4 υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης στο δίαυλο της Κέρκυρας, για την εταιρία Furukawa Electric Co. Japan, 1984.

 • Σύμβουλος υδρογραφικών εργασιών σε ποντίσεις υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης της ΔΕΗ, στις ζεύξεις Πέραμα - Σαλαμίνα, Κεφαλονιά - Ζάκυνθος για την εταιρεία "Les Cables de Lyon" France, 1986.

 • Χαρτογράφηση και αποτύπωση των υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης της ΔΕΗ στο Ρίο - Αντίρριο, χρησιμοποιώντας σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία και καταδύσεις, για το έργο της ζεύξης Ρίο - Αντίρριο (ISTRIA Ε.Π.Ε., 1987).

 • Υδρογραφική αποτύπωση του διαύλου Ρίο - Αντίρριο για το έργο της ζεύξης Ρίο - Αντίρριο (ISTRIA Ε.Π.Ε., 1987).

 • Υδρογραφική αποτύπωση της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ της νήσου Ρεβυθούσσα και της χερσονήσου Αγ. Τριάδας για το έργο του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΑΣΠΡΟΦΟΣ, 1987).

 • Αποτύπωση της νήσου Ρεβυθούσσα και της χερσονήσου Αγ. Τριάδας για το έργο του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΑΣΠΡΟΦΟΣ, 1987).

Σαν εταίρος της Τεχνικής Εταιρείας Ε. ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ - Α. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο "AKTI Engineering", η οποία από τις 31/10/2014 μετατράπηκε σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία AKTI ENGINEERING Ι.Κ.Ε., συμμετοχή σε πληθώρα μελετών, συμβουλευτικών εργασιών και λοιπών έργων, κατάλογος των οποίων υπάρχει στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (1993 - σήμερα).