ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Συστήματα Προσδιορισμού Θέσης
Συστήματα Βυθομέτρου Μονής Δέσμης (Single Beam Echo Sounder)
Συστήματα Βυθομέτρου Πολλαπλών Δεσμών (Multi Beam Echo Sounder)
Γεωφυσικά Όργανα
Ωκεανογραφικά Όργανα
Υπολογιστές και Προγράμματα Ναυσιπλοΐας
Τοπογραφικά Όργανα
Σκάφη Εργασίας
Υποβρύχια Τηλεχειριζόμενα Οχήματα (ROV)
Καταδυτικός Εξοπλισμός
Οχήματα
Διάφορα
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Υπολογιστικό Σύστημα
Εκτυπωτές - Plotters
Λογισμικό
Διάφορα