Ε Ρ Γ Α

Βυθομετρικές αποτυπώσεις - Θαλάσσιες χαρτογραφήσεις.
Βυθομετρικές αποτυπώσεις και χαρτογραφήσεις λιμένων.
Τοπογραφικές αποτυπώσεις - Μελέτες Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων.
Προσδιορισμός θέσης και πλοήγηση ακριβείας πλοίων.
Μελέτες εγκατάστασης υποβρυχίων ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών καλωδίων.
Υποστήριξη έργων εγκατάστασης υποβρυχίων καλωδίων.
Υποστήριξη επισκευής υποβρυχίων καλωδίων.
Μελέτες εγκατάστασης υποβρυχίων αγωγών.
Υπηρεσίες συμβούλου.
Υποβρύχιες επιθεωρήσεις - Πραγματογνωμοσύνες.
Ειδικές τοπογραφικές αποτυπώσεις - Έλεγχος διαστάσεων κατασκευών.
 
  ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ