Λογισμικο

 

Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.

Microsoft Windows

Server 2012 R2 Essentials

Λειτουργικό σύστημα διακομιστή δικτύου

2.

Microsoft Windows 10 Professional

Λειτουργικό σύστημα

3.

Microsoft Office 2013, 2016, 2019

Λογισμικό υποστήριξης γραφείου

4.

Autodesk AutoCAD 2015

Λογισμικό σχεδίασης

5.

Golden Software Surfer 19.0

Λογισμικό δημιουργίας ψηφιακών μοντέλων εδάφους, ισοϋψών καμπυλών, τρισδιάστατων απεικονίσεων, κλπ.

6.

Trimble Geomatics Office, Version 1.01

Λογισμικό επεξεργασίας μετρήσεων υπαίθρου και επίλυσης δικτύων GPS

7.

GeoAcoustics GeoSwath Plus

Λογισμικό επεξεργασίας μετρήσεων ηχοβολιστή ζώνης GeoSwath της GeoAcoustic και παραγωγής ψηφιακών μοντέλων εδάφους.