ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΟΜΕΤΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ (MULTI BEAM ECHO SOUNDER)

 

Α/Α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΟΜΕΤΡΟΥ ΖΩΝΗΣ

GEOACOUSTICS - U.K.

GEOSWATH SYSTEM αποτελούμενο από:

(1) Σταθμός εργασίας GeoSwath

(2) 125 kHz Transducers (Port & Starboard)

(1) Καλώδιο Transducer μήκους 15m

2

ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΑ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

IXSEA - FRANCE

OCTANS 1000

3

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΤΙΜΕΤΡΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

TRITECH - U.K.

PA200 long range

4

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΗΧΟΥ

VALEPORT - U.K.

650 MARK II

5

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΗΧΟΥ

VALEPORT - U.K.

MiniSVS (Model # 0652006)

6

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

GEOACOUSTICS - U.K.

GEOSWATH PLUS - Λογισμικό συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών συστήματος βυθομέτρου ζώνης