ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΟΜΕΤΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ (MULTI BEAM ECHO SOUNDERS)

 

Α/Α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΟΜΕΤΡΟΥ ΖΩΝΗΣ GEOACOUSTICS – GEOSWATH PLUS

1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΟΜΕΤΡΟΥ ΖΩΝΗΣ

GEOACOUSTICS - U.K.

GEOSWATH SYSTEM αποτελούμενο από:

(1) Σταθμός εργασίας GeoSwath

(2) 125 kHz Transducers (Port & Starboard)

(1) Καλώδιο Transducer μήκους 15m

2

ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΑ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

IXSEA - FRANCE

OCTANS 1000

3

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΤΙΜΕΤΡΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

TRITECH - U.K.

PA200 long range

4

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΗΧΟΥ

VALEPORT - U.K.

MiniSVS (Model # 0652006)

5

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

GEOACOUSTICS - U.K.

GEOSWATH PLUS - Λογισμικό συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών συστήματος βυθομέτρου ζώνης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΟΜΕΤΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΕΣΜΩΝ R2SONIC – SONIC 2026

1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΟΜΕΤΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΕΣΜΩΝ

R2SONIC LLC -
U.S.A.

SONIC 2026: Σύστημα βυθομέτρου πολλαπλών δεσμών ευρείας ζώνης, συχνοτήτων 90 – 450 kHz, μεταβλητού τομέα σάρωσης 10° - 160°, μέτρηση βάθους έως 800m, αποτελούμενο από:
(1) Προβολέα (μονάδα εκπομπής ηχητικών δεσμών - Projector)
(2) Δέκτη (Receiver)
(3) Μονάδα διεπαφής βυθομέτρου (SIM – Sonar Interface Module)

2

ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΑ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

IXBLUE - FRANCE

OCTANS SUBSEA

3

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΗΧΟΥ

VALEPORT - U.K.

MiniSVS (Model # 0652006)

4

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

EIVA A/S -
DENMARK

NAVISCAN, NAVIEDIT και NAVIMODEL: Λογισμικό συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.