Γεωφυσικα οργανα

 

Α/Α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΒΟΛΙΣΤΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

C-MAX
U.K.

CM2, πλήρες σύστημα Ηχοβολιστή Πλευρικής Σάρωσης (Side Scan Sonar), αποτελούμενο από:
* CM2 EDF, Ηχοβολιστική τορπίλη (towfish) δύο συχνοτήτων (325kHz - 780kHz)
* STR, Πομποδέκτης (transceiver) επιφανείας
* MAXVIEW, λογισμικό συλλογής δεδομένων
* Φορητό ηλεκτρικό βαρούλκο χαμηλής τάσης 24VDC, με ανοξείδωτο οπλισμένο καλώδιο μήκους 300m και διαμέτρου 4.7mm, για έλξη της ηχοβολιστικής τορπίλης

2

ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΥΘΜΕΝΑ

GEOACOUSTICS
U.
K.

GEOPULSE PROFILER SYSTEM, αποτελούμενο από:

Πομπό, μοντέλο 5430A

Δέκτη, μοντέλλο 5210A

Συστοιχία τεσσάρων transducer, μοντέλο 132B.

3

ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΥΘΜΕΝΑ

APPLIED ACOUSTIC ENGINEERING
U.
K.

BOOMER / SPARKER SYSTEM, αποτελούμενο από:
Πηγή Σεισμικής Ενέργειας, μοντέλο CSP-D700
(ενέργεια: 50 -700 Joules)
Ηχητική πηγή boomer plate, μοντέλο AA201
Ηχητική πηγή sparker, μοντέλο SQUID501
Συστοιχία υδροφώνων 8 & 12 στοιχείων, μοντέλα AH360/8 & AH250/12

4

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΑΓΝΗΤΟΜΕΤΡΟ

GEOMETRICS
U.S.A.

G-882, υδρογραφικό μαγνητόμετρο ατμών καισίου

5

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΑΓΝΗΤΟΜΕΤΡΟ

MARINE MAGNETICS
CANADA

SeaSPY2, Overhauser marine magnetometer

6

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

JW FISHERS
U.S.A.

PULSE 8X, υποβρύχιος επαγωγικός ανιχνευτής μετάλλων