Ωκεανογραφικα οργανα

 

Α/Α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΡΕΥΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

AANDERAA - NORWAY

RCM-7, ρευματογράφος για εγκατάσταση σε βάθος έως 2000m, με αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας, αγωγιμότητας, πίεσης, ταχύτητας και διεύθυνσης θαλασσίων ρευμάτων.

2

ΠΑΛΙΡΡΟΙΟΓΡΑΦΟΣ

VALEPORT - U.K.

TideMaster (VLR741), φορητός παλιρροιογράφος, με μονάδα τηλεμετρίας GPRS

3

ΠΑΛΙΡΡΟΙΟΓΡΑΦΟΣ

VALEPORT - U.K.

VLR740, φορητός παλιρροιογράφος