Τοπογραφικα οργανα

 

Α/Α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

WILD SWITZERLAND

Γεωδαιτικός σταθμός T1000 - DI1600 με τα παρελκόμενα του (τρίποδες, στηλεός, πρίσματα, κλπ.)

2

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

TRIMBLE
U.S.A.

Γεωδαιτικός σταθμός C5 με τα παρελκόμενά του
(τρίποδες, στηλεός, πρίσματα, κλπ)

3

ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ

LEICA GEOSYSTEMS
SWITZERLAND

Οπτικομηχανικός χωροβάτης NA730, μεγέθυνση φακού 30x.