🖶Εκτύπωση Καταλόγου

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

 

Μελέτη γραφείου και αναγνωριστική βυθομετρική έρευνα ζώνης του πυθμένα, για την εγκατάσταση ενός Υ/Β καλωδίου για την ενεργειακή ζεύξη Ψαχνά Ν. Ευβοίας – Λάρυμνα Φθιώτιδας (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.), 2023.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα των προσαιγιαλώσεων για την εγκατάσταση της ενεργειακής ζεύξης Υψηλής Τάσης 150kV A.C. Λαύριο – Σέριφος – Μήλος του ΑΔΜΗΕ (ASSO.SUBSEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.), 2023.
Μελέτη γραφείου και αναγνωριστική ωκεανογραφική και βυθομετρική έρευνα ζώνης του πυθμένα, για την εγκατάσταση ενός Υ/Β καλωδίου για την ενεργειακή ζεύξη «Λογκάκι», Νέα Μάκρη, Αττικής - Μαρμάρι, Ν. Εύβοιας (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.), 2023.
Μελέτη γραφείου και αναγνωριστική βυθομετρική, γεωφυσική και γεωτεχνική έρευνα ζώνης του πυθμένα, για την εγκατάσταση ενός Υ/Β καλωδίου, για την ενεργειακή ζεύξη Εύβοια – Ν. Πεταλιοί (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.), 2023.
Θαλάσσια γεωφυσική έρευνα, μελέτη του βυθού και τοπογραφική αποτύπωση για τις ζεύξεις του ΔΕΔΔΗΕ Ν. Ρω – Ν. Καστελλόριζο και Ν. Καστελλόριζο – Ν. Στρογγύλη (ASSO.SUBSEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.), 2023.
Θαλάσσια γεωφυσική έρευνα και τοπογραφική αποτύπωση των προσαιγιαλώσεων για την εγκατάσταση της ενεργειακής ζεύξης υψηλής τάσης 150kV A.C. Κυλλήνη – Ζάκυνθος του ΑΔΜΗΕ (ASSO.SUBSEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.), 2023.
Υδρογραφική, γεωφυσική έρευνα και μελέτη του πυθμένα των προσαιγιαλώσεων για την εγκατάσταση της ενεργειακής ζεύξης Υψηλής Τάσης 150kV A.C. Θήρα – Νάξος του ΑΔΜΗΕ (ASSO.SUBSEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.), 2022.
Υδρογραφική, γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την μετατόπιση των δυο Υ/Β καλωδίων της ενεργειακής ζεύξης Μέσης Τάσης Ρόδου – Χάλκης του ΔΕΔΔΗΕ, στην πλευρά της Χάλκης και Τοπογραφική αποτύπωση των περιοχών προσαιγιάλωσης στη Ρόδο και στην Χάλκη με αντικείμενο την νομιμοποίηση της υφιστάμενης διασύνδεσης (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε.), 2022.
Διαδικασία αδειοδότησης της προσαιγιάλωσης στα Χανιά Κρήτης της υποβρύχιας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης “BLUERAMAN” (POLISERVIZI S.r.l.), 2021.
Υδρογραφική & γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα, καθώς και ειδική γεωτεχνική έρευνα και μελέτη με Vibrocorer και CPT, για την εγκατάσταση της Υ/Β ενεργειακής ζεύξης Υψηλής Τάσης 150kV A.C. Λαύριο – Καφηρέας, της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ASSO.SUBSEA), 2021.
Προμελέτη γραφείου για την εγκατάσταση υποβρυχίου καλωδίου υψηλής τάσης, για την ενεργειακή διασύνδεση Ν. Σαμοθράκη - Αλεξανδρούπολη (VOLTERRA L-S ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.), 2021.
Γεωφυσική έρευνα με θαλάσσιο Μαγνητόμετρο, για επιβεβαίωση της εκκαθάρισης από μαγνητικούς στόχους της περιοχής εγκατάστασης των υποβρύχιων καλωδίων της PRYSMIAN POWERLINK S.r.l. στην Πάχη Μεγάρων, για την ενεργειακή διασύνδεση Αττική – Κρήτη της ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ. (ASSO.SUBSEA), 2021.
Παράκτια υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα, για την εγκατάσταση:
  1. Του δυτικού υποβρυχίου καλωδίου Υψηλής Τάσης Συνεχούς Ρεύματος (HVDC) 500kV και του συνοδού υποβρυχίου καλωδίου οπτικών ινών (FO) στις προσαιγιαλώσεις Αττικής (Πάχη Μεγάρων) και Κρήτης (Κορακιά), καθώς και σε αβαθή στην περιοχή Ν. Αίγινας
  2. Του υποβρυχίου καλωδίου ηλεκτροδίου Μέσης Τάσης Συνεχούς Ρεύματος (MVDC), για το Σταθμό Ηλεκτροδίων στη Νησίδα Σταχτοροή (Αττική)
  3. Του υποβρυχίου καλωδίου ηλεκτροδίου Μέσης Τάσης Συνεχούς Ρεύματος (MVDC), για το Σταθμό Ηλεκτροδίων στην περιοχή Στραβάρμι (Ν. Κρήτη)
της ενεργειακής διασύνδεσης Αττική – Κρήτη της ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ., (PRYSMIAN POWERLINK S.r.l.), 2021.
Προμελέτη γραφείου για την εγκατάσταση του υποβρυχίου καλωδίου οπτικών ινών της τηλεπικοινωνιακής ζεύξης Ιταλίας - Ελλάδας της ISLALINK (ELETTRA TLC.), 2021.
Έρευνα για εντοπισμό Μη Εκραγέντων Πυρομαχικών (Unexploded Ordnance - UXO), για την εγκατάσταση του ανατολικού υποβρυχίου καλωδίου Υψηλής Τάσης Συνεχούς Ρεύματος (HVDC) 500kV και του συνοδού υποβρυχίου καλωδίου οπτικών ινών (FO) της ενεργειακής διασύνδεσης Αττική – Κρήτη της ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ., στις προσαιγιαλώσεις Αττικής (Πάχη Μεγάρων) και Κρήτης (Κορακιά), καθώς και σε αβαθή στην περιοχή Ν. Αίγινας (NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE S.p.A.), 2021.
Παράκτια υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα, για την εγκατάσταση του ανατολικού υποβρυχίου καλωδίου Υψηλής Τάσης Συνεχούς Ρεύματος (HVDC) 500kV και του συνοδού υποβρυχίου καλωδίου οπτικών ινών (FO) της ενεργειακής διασύνδεσης Αττική – Κρήτη της ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ., στις προσαιγιαλώσεις Αττικής (Πάχη Μεγάρων) και Κρήτης (Κορακιά), καθώς και σε αβαθή στην περιοχή Ν. Αίγινας (NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE S.p.A.), 2020.
Υδρογραφική & γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα, καθώς και ειδική γεωτεχνική έρευνα και μελέτη με Vibrocorer και CPT, για την εγκατάσταση της Υ/Β ενεργειακής ζεύξης Υψηλής Τάσης 150kV A.C. του ΑΔΜΗΕ Μαντούδι (Ν. Εύβοια) – Ν. Σκιάθος (FULGOR Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ), 2020.
Αναγνωριστική έρευνα και μελέτη για την εγκατάσταση της υποβρύχιας ενεργειακής ζεύξης 150kV A.C. μεταξύ Λαυρίου και Ευβοίας στην Άκρα Καφηρέας (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.), 2020.
Μελέτη σκοπιμότητας για την επιλογή των προσαιγιαλώσεων του υποβρυχίου καλωδίου οπτικών ινών της τηλεπικοινωνιακής ζεύξης Ιταλίας - Ελλάδας (ISLALINK HOLDING IBERIA S.L.), 2020.
Αναγνωριστική έρευνα και μελέτη για την εγκατάσταση της υποβρύχιας ενεργειακής ζεύξης 150kV A.C. μεταξύ Εύβοιας και Ν. Σκύρου (EREN HELLAS S.A.), 2020.
Αναγνωριστική έρευνα που περιλαμβάνει την Προμελέτη γραφείου (DTS) και την προκαταρκτική βυθομετρική, γεωλογική και γεωφυσική έρευνα βυθού, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίων υψηλής τάσης 150kV A.C. με σκοπό την ενεργειακή διασύνδεση των Κυκλάδων με το Εθνικό Σύστημα (Φάση Δ) και περιλαμβάνει τις ζεύξεις Λαύριο – Ν. Σέριφος και Ν. Σέριφος – Ν. Μήλος (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.), 2020.
Προμελέτη γραφείου για την ενεργειακή ζεύξη Υψηλής Τάσης Συνεχούς Ρεύματος (HVDC) μεταξύ της Ιταλικής χερσονήσου (Καμπανία), Σικελίας και Σαρδηνίας (Thyrrhenian Link) (TERNA RETE ITALIA S.P.A.), 2019.
Παράκτια υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα, για την εγκατάσταση δύο Υ/Β καλωδίων υψηλής τάσης του ΑΔΜΗΕ για την ενεργειακή ζεύξη Πελοπόννησος – Κρήτη, στις προσαιγιαλώσεις Νεάπολης Λακωνίας και Νωπηγείων Κισσάμου Κρήτης (NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE S.p.A.), 2019.
Προμελέτη γραφείου, διαδικασία αδειοδότησης και υδρογραφική & γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίων οπτικών ινών για τις 4 τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις: Αμοργός – Αστυπάλαια, Αστυπάλαια – Κως, Σίφνος – Φολέγανδρος και Κύμη - Σκύρος (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.), 2019.
Προμελέτη γραφείου, διαδικασία αδειοδότησης και προκαταρκτική έρευνα βυθού, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίου υψηλής τάσης για την ενεργειακή ζεύξη Λαύριο – Κάρυστος (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.), 2019.
Υδρογραφική & γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα, σε συνδυασμό με προμελέτη γραφείου, για την εγκατάσταση ενεργειακών καλωδίων Υψηλής Τάσης του ΑΔΜΗΕ για τις ζεύξεις Εύβοια – Άνδρος και Άνδρος - Τήνος (PRYSMIAN POWERLINK S.r.l.), 2019.
Υδρογραφική & γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα, καθώς και ειδική γεωτεχνική έρευνα και μελέτη με Vibrocorer και CPT, για την εγκατάσταση έξη (6) Υ/Β ενεργειακών καλωδίων Υψηλής Τάσης του ΑΔΜΗΕ για τη ζεύξη Ρίο - Αντίρριο (FULGOR Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ), 2019.
Προμελέτη γραφείου, υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα, για την εγκατάσταση των Υ/Β ενεργειακών καλωδίων Υψηλής Τάσης του ΑΔΜΗΕ για τις ζεύξεις: Πάρος - Νάξος και Νάξος - Μύκονος (FULGOR Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ), 2018.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση:
• Ενός Υ/Β καλωδίου Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την ενεργειακή ζεύξη Πάρος - Αντίπαρος και
• Δύο Υ/Β καλωδίων Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την ενεργειακή ζεύξη Τροιζηνία - Πόρος.
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε.), 2018.
Υδρογραφική & γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα, σε συνδυασμό με προμελέτη γραφείου, για την εγκατάσταση ενεργειακού καλωδίου Υψηλής Τάσης του ΑΔΜΗΕ για τη ζεύξη Λαύριο – Σύρος (PRYSMIAN POWERLINK S.r.l.), 2015.
Ειδική γεωτεχνική έρευνα και μελέτη με Vibrocorer και CPT, για την εγκατάσταση του Y/B ενεργειακού καλωδίου της ζεύξης Νήσος Αγ. Γεώργιος – Λαύριο, για τη σύνδεση του αιολικού πάρκου του νησιού με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Δίκτυο (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.), 2015.
Παράκτια υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα, για την εγκατάσταση Υ/Β τηλεπικοινωνιακού καλωδίου ΑΑΕ-1 στα Χανιά Κρήτης (MARITECH CONTRACTING & TRADING INT’L S.A.), 2014.
Προμελέτη γραφείου, υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα, για την εγκατάσταση των Υ/Β ενεργειακών καλωδίων Υψηλής Τάσης του ΑΔΜΗΕ για τις ζεύξεις: Σύρος – Μύκονος, Σύρος – Τήνος και Σύρος – Πάρος (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.), 2014.
Προμελέτη γραφείου, συλλογή πληροφοριών, εφαρμογές και παρακολούθηση έργου για την έκδοση αδειών για τη θαλάσσια μελέτη του ενός καλωδίου της ζεύξης υψηλής τάσης μεταξύ Μαυροβουνίου και Ιταλίας (ΜΟΝ.ΙΤΑ). (NEXANS NORWAY AS), 2013.
Παράκτια υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίου οπτικών ινών στις προσαιγιαλώσεις ΠΕΝΤΑΣΚΙΝΟΣ και ΓΕΡΟΣΚHΠΟΣ, για το έργο POSEIDON, ΚΥΠΡΟΣ, (MARPRO LLC), 2013.
Προμελέτη γραφείου για την εγκατάσταση των Υ/Β καλωδίων υψηλής τάσης για τη ζεύξη ΑΤΤΙΚΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ. (EUNICE ENERGY GROUP), 2013.
Προμελέτη γραφείου και προκαταρκτική έρευνα βυθού για την εγκατάσταση 2 ενεργειακών καλωδίων υψηλής τάσης για τις ζεύξεις 1. Ν. Σκύρος - Ν. Εύβοια και 2. Ν. Εύβοια - Λάρυμνα Βοιωτίας. (ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε.), 2010 - 2013.
Προμελέτη γραφείου, διαδικασία αδειοδότησης και υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα, για την εγκατάσταση 2 Υ/Β καλωδίων υψηλής τάσης για την ενεργειακή ζεύξη Ραφήνα – Κάρυστο (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ENEL GREEN POWER S.A.), 2006 - 2012.
Προμελέτη γραφείου, υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα, για την εγκατάσταση των Υ/Β ενεργειακών καλωδίων Υψηλής Τάσης της Δ.Ε.Η. για τη διασύνδεση ΕΥΒΟΙΑ - ΑΤΤΙΚΗ (ζεύξεις Κάλαμος - Αμάρυνθος και Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος) (NEXANS NORWAY A/S), 2011-2012.
1. Προμελέτη γραφείου, διαδικασία αδειοδότησης και υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη των περιοχών προσαιγιάλωσης και του πελάγιου τμήματος, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίου οπτικών ινών του ΟΤΕ, για την τηλεπικοινωνιακή ζεύξη Κεφαλονιά – Ιθάκη.
2. Προμελέτη γραφείου, διαδικασία αδειοδότησης, υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα των περιοχών προσαιγιάλωσης, μελέτη/επεξεργασία γραφείου του πελάγιου τμήματος, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίου οπτικών ινών του ΟΤΕ, για την τηλεπικοινωνιακή ζεύξη Λήμνος – Σαμοθράκη.
(Χ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ-Β. ΜΠΑΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε. - GEOTECH), 2011
Προμελέτη γραφείου, διαδικασία αδειοδότησης και υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα, για την εγκατάσταση του Y/B καλωδίου υψηλής τάσης της ενεργειακής ζεύξης Νήσος Αγ. Γεώργιος – Λαύριο (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.), 2006 - 2010.
Προμελέτη γραφείου, διαδικασία αδειοδότησης και υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίων οπτικών ινών για την τηλεπικοινωνιακή ζεύξη Νεάπολη - Κύθηρα (ζεύξεις Βιγκλάφια - Ν. Ελαφόνησος και Ν. Ελαφόνησος - Ν. Κύθηρα) (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.), 2010.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα, για την εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών για την τηλεπικοινωνιακή ζεύξη CHALEIX – POINTE DE L’ARTILLERIE στην NOUMEA, της Νέας Καλυδονίας (MARITECH CONTRACTING & TRADING INT’L S.A.), 2010.
Παράκτια υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα, στα Χανιά, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίου οπτικών ινών για την τηλεπικοινωνιακή ζεύξη ΛΙΒΥΗ – ΧΑΝΙΑ (G.A.S. - GEOLOGICAL ASSISTANCE & SERVICES S.r.l.), 2010.
Προμελέτη γραφείου, διαδικασία αδειοδότησης και υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίων οπτικών ινών για τις 6 τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις: Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη, Νέα Πέραμος - Σαλαμίνα, Αττική - Κέα, Κίμωλος - Μήλος, Ίος - Σίκινος, Σίκινος - Φολέγανδρος (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.), 2009.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίων οπτικών ινών για την τηλεπικοινωνιακή ζεύξη των περιοχών Banjul και Barra στην GAMBIA (MARITECH CONTRACTING & TRADING INT’L S.A.), 2009.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση 2 Υ/Β καλωδίων Μέσης Τάσης της ΔΕΗ, για την ενεργειακή ζεύξη Πρέβεζα - Άκτιο (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), 2009.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση ενός Υ/Β καλωδίου Μέσης Τάσης της ΔΕΗ, για την ενεργειακή ζεύξη των Ν. Αίγινα - Μέθανα (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), 2009.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση 2 Υ/Β καλωδίων Μέσης Τάσης της ΔΕΗ, για την ενεργειακή ζεύξη των Ν. Σπέτσες - Ν. Σπετσοπούλα (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), 2009.
Εκκαθάριση του πυθμένα με γρίπο πριν την εγκατάσταση των 10 Υ/Β καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ, για τη σύνδεση νησιών του Αιγαίου. (LINK A.E.), 2008.
Προμελέτη γραφείου, διαδικασία αδειοδότησης και υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίων οπτικών ινών για τις 5 τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις: Εύβοια-Άνδρος, Άνδρος-Τήνος, Τήνος-Μύκονος, Σπέτσες-Κόστα, Ύδρα-Μετόχι (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.), 2008.
Προμελέτη γραφείου, υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, καθώς και εγκατάσταση τριών Υ/Β καλωδίων οπτικών ινών, των TELLAS - NSW και HELLAS ON LINE, στο στενό Ρίου – Αντιρρίου, στη δυτική Ελλάδα. (LINK Α.Ε.), 2008.
Παράκτια υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα, στη Βραυρώνα Αττικής, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίου οπτικών ινών του τμήματος Αθήνα – Κωνσταντινούπολη, του τηλεπικοινωνιακού συστήματος MEDITERRANEAN NAUTILUS (G.A.S. - GEOLOGICAL ASSISTANCE & SERVICES S.r.l.), 2008.
Προμελέτη γραφείου και Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη των περιοχών προσαιγιάλωσης για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίου οπτικών ινών για την τηλεπικοινωνιακή ζεύξη ΑΤΤΙΚΗ – ΣΥΡΟΣ της HELLAS ON LINE (NORDDEUTSCHE SEEKABELWERKE GmbH & Co. - NSW), 2007.
Προμελέτη γραφείου και υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη των περιοχών προσαιγιάλωσης, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίου οπτικών ινών για την τηλεπικοινωνιακή ζεύξη ΝΑΥΠΛΙΟ – ΧΑΝΙΑ της TELLAS (NORDDEUTSCHE SEEKABELWERKE GmbH & Co. - NSW), 2007.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση ενός Υ/Β καλωδίου Μέσης Τάσης της ΔΕΗ για την ενεργειακή ζεύξη Ν. Αρκιοί - Ν. Μαράθι (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), 2006.
Προμελέτη γραφείου και υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη των περιοχών προσαιγιάλωσης, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίου οπτικών ινών για την τηλεπικοινωνιακή ζεύξη του ΟΤΕ ΑΤΤΙΚΗ-ΜΗΛΟΣ-ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (NORDDEUTSCHE SEEKABELWERKE GmbH & Co. - NSW), 2006.
Προμελέτη γραφείου και υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη για την εγκατάσταση 2 Υ/Β καλωδίων Μέσης Τάσης της ΔΕΗ για την ενεργειακή ζεύξη Ν. Κω – Ν. Κάλυμνος (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), 2006.
Υ/Β καταδυτική έρευνα και μελέτη για την εγκατάσταση Υ/Β τηλεπικοινωνιακού καλωδίου οπτικών ινών στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του MELLITAH στην Λιβύη. (MARITECH) 2004.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση 2 Υ/Β καλωδίων Μέσης Τάσης της ΔΕΗ, για την ενεργειακή ζεύξη Ν. Πάρος – Ν. Νάξος (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), 2004.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση 2 Υ/Β καλωδίων Μέσης Τάσης της ΔΕΗ, για την ενεργειακή ζεύξη Ν. Εύβοια – Ν. Καβαλλιανή (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), 2002.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την μετεγκατάσταση της υποβρύχιας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης Ν. Μύκονος – Ν. Χίος, στη Ν. Χίο (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.), 2001.
Προμελέτη γραφείου, καθώς και υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίων οπτικών ινών για τις τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις του Ο.Τ.Ε.: Ν. Σάμος – Ν. Πάτμος και Ν. Κέρκυρα - Πλαταριά (FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.), 2001.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση δύο Υ/Β καλωδίων Μέσης Τάσης της ΔΕΗ για την ενεργειακή ζεύξη μεταξύ Ακροκεράμου και Ν. Ψυττάλειας, για το έργο της Β' Φάσης του Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων (Κ/ΞΙΑ ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ - ΑΘΗΝΑ), 2001.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση 4 Υ/Β καλωδίων Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ για την ενεργειακή ζεύξη Κυλλήνης – Ν. Ζακύνθου (ALCATEL FRANCE, ALCATEL NORWAY και PIRELLI ITALY), 2000.
Προμελέτη γραφείου, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίου οπτικών ινων για την τηλεπικοινωνιακή ζεύξη Αθήνα – Θεσσαλονίκη (COMUTEQ), 2000.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίων Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ για την ενεργειακή ζεύξη Ν. Κέρκυρα – Σαγιάδα (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), 1999.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, της παράκτιας περιοχής εγκατάστασης ανοδίου της ενεργειακής ζεύξης Υψηλής Τάσης Συνεχούς Ρεύματος (HVDC) μεταξύ Ελλάδας – Ιταλίας (PIRELLI Cavi e Sistemi s.p.a.-ΙΤΑΛΙΑ), 1999.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση ενός Υ/Β καλωδίου Υψηλής Τάσης Συνεχούς Ρεύματος (HVDC) της ΔΕΗ για την ενεργειακή ζεύξη Ελλάδα - Ιταλία (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), 1999.
Προμελέτη γραφείου, καθώς και υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίων οπτικών ινών για τις 5 τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις του Ο.Τ.Ε.: Ν. Μύκονος – Ν. Νάξος, Ν. Πάρος – Ν. Νάξος, Ν. Νάξος – Ν. Ίος, Ν. Ίος – Ν. Θήρα, Ν. Θήρα – Ηράκλειο Κρήτης (FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.), 1998.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίων οπτικών ινών για τις 3 τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις: Αρκίτσα - Αιδηψός, Πέραμα - Κουντουρουδιά Ν. Λέσβου και Νυφίδα - Αποθήκα Ν. Λέσβου (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.), 1997.
Προμελέτη γραφείου καθώς και υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίων οπτικών ινών για τις 4 τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις του Ο.Τ.Ε.: Πρέβεζα – Ν. Λευκάδα, Ν. Λευκάδα – Ν. Κεφαλληνία, Ν. Κεφαλληνία – Ν. Ζάκυνθος και Ν. Ζάκυνθος - Λεχαινά (FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.), 1997.
Μελέτη εκτίμησης, με χρήση γεωφυσικών και ιζηματολογικών στοιχείων, της δυνατότητας ταφής με άροτρο του Υ/Β καλωδίου οπτικών ινών της τηλεπκοινωνιακής ζεύξης Ηγουμενίτσα – Ν. Κέρκυρα (FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.), 1997.
Μελέτη εκτίμησης, με χρήση γεωφυσικών και ιζηματολογικών στοιχείων, της δυνατότητας ταφής με άροτρο του Υ/Β καλωδίου οπτικών ινών της τηλεπκοινωνιακής ζεύξης Πρέβεζα – Ν. Κέρκυρα (FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.), 1997.
Μελέτη εκτίμησης, με χρήση γεωφυσικών και ιζηματολογικών στοιχείων, της δυνατότητας ταφής με ROV των Υ/Β καλωδίων οπτικών ινών της τηλεπκοινωνιακής ζεύξης Λαγονήσι – Ν. Μήλος – Χανιά, στις κρηπίδες Αττικής και Χανίων (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.), 1996.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίων οπτικών ινών για την τηλεπικοινωνιακή ζεύξη του Ο.Τ.Ε.: Λαγονήσι – Ν. Μήλος – Χανιά Κρήτης (FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.), 1995.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίων οπτικών ινών για τις 3 τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις του Ο.Τ.Ε.: Ν. Κέρκυρα -Ηγουμενίτσα, Πάτρα - Κρυονέρι και Πρέβεζα – Ν. Κέρκυρα. (FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.), 1993-1994.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίων Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ για τις ενεργειακές ζεύξεις: Ν. Τήνος - Ν. Σύρος και Ν. Τήνος – Ν. Μύκονος (Κ/ΞΙΑ ALCATEL CABLE CONTRACTING - FRANCE και PIRELLI CAVI S.p.A. - ITALY), 1993.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα του πυθμένα και μελέτη, για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίων Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ για τις ενεργειακές ζεύξεις: Ν. Εύβοια – Ν. Άνδρος και Ν. Άνδρος – N. Τήνος (Κ/ΞΙΑ ALCATEL CABLE CONTRACTING - FRANCE και PIRELLI CAVI S.p.A. - ITALY), 1993.
Αποτύπωση και χαρτογράφηση της ζώνης ζεύξης και των Υ/Β αγωγών πετρελαίου και καλωδίων ισχύος από τις εγκαταστάσεις ξηράς μέχρι τις πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου στο πεδίο Πρίνος της Θάσου (Ν.A.P.C.), 1991.
Εντοπισμός και χαρτογράφηση των υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης της ΔΕΗ στο Ρίο - Αντίρριο, χρησιμοποιώντας σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία, για το έργο της ζεύξης Ρίου - Αντίρριου (IΣΤΡΙΑ Ε.Π.Ε.), 1987.
Επίβλεψη στη γεωφυσική και υδρογραφική χαρτογράφηση του διαύλου της νήσου Κέρκυρας, για την εγκατάσταση υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης της ΔΕΗ (FURUKAWA ELECTRIC CO., JAPAN), 1983.