🖶Εκτύπωση Καταλόγου

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

 

Υπηρεσίες επίβλεψης των εργασιών της έρευνας UXO επί του πλοίου «GEO OCEAN IV” στο έργο της EOLMED, για την εγκατάσταση του «Gruissan Export cable», (ASSO.SUBSEA LIMITED), 2022
Υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και σχετικής υποστήριξης με τεχνικούς επί του πλοίου "AETHRA", στις εργασίες αποτύπωσης του βυθού πριν και μετά την απομάκρυνση ογκόλιθων για το έργο "DKF Boulder Mitigation works", στα χωρικά ύδατα της Δανίας (ASSO.SUBSEA), 2020.
Υποστηρικτικές υπηρεσίες παράκτιας βυθομετρικής έρευνας, στο πλαίσιο υποστήριξης των εργασιών προστασίας των έξη (6) Υ/Β ενεργειακών καλωδίων Υψηλής Τάσης του ΑΔΜΗΕ για τη ζεύξη Ρίο - Αντίρριο (ASSO.SUBSEA), 2019.
Υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και σχετικής υποστήριξης με τεχνικούς επί του πλοίου CSV "Atalanti", για την επιχείριση πόντισης και ταφής του Υ/Β ενεργειακού καλωδίου για το Deutsche Bucht Offshore Wind Farm (ASSODIVERS Ltd.), 2018.
Υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και σχετικής υποστήριξης με τεχνικούς επί του πλοίου CSV "Atalanti", για την επιχείριση πόντισης του Υ/Β ενεργειακού καλωδίου για το Rampion Offshore Wind Fark (ASSODIVERS Ltd.), 2018.
Υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και σχετικής υποστήριξης με τεχνικούς επί του πλοίου CSV "Atalanti", για την επιχείριση πόντισης και ταφής του Υ/Β καλωδίου στην εγκατάσταση του πρώτου τμήματος της ενεργειακής ζεύξης COBRA (COpenhagen - BRussels - Amsterdam) (ASSODIVERS Ltd.), 2017-2018.
Υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και σχετικής υποστήριξης με τεχνικούς επί του πλοίου CSV "Ariadne", στην επιχείριση εγκατάστασης του συστήματος ηλεκτροδίων της ενεργειακής ζεύξης MONITA (MONtenegro - ITAlia) (ASSODIVERS Ltd.), 2017.
Υποστήριξη του προσωπικού της PRYSMIAN με τεχνικούς, για τις εργασίες επίβλεψης επί των πλοίων για τη θαλάσσια γεωφυσική έρευνα του έργου της ζεύξης IFA2 (Interconnexion France-Angleterre 2 - διασύνδεση Γαλλίας - Αγγλίας) (PRYSMIAN POWERLINK S.r.l.), 2017.
Υποστήριξη του προσωπικού της PRYSMIAN με τεχνικούς, για τις εργασίες επίβλεψης επί των πλοίων για τη θαλάσσια γεωφυσική έρευνα του έργου της ζεύξης NSL (North Sea Link - ζεύξη της Βόρειας Θάλασσας μεταξύ Νορβηγίας και Μεγ. Βρετανίας) (PRYSMIAN POWERLINK S.r.l.), 2017.
Υποστήριξη εργασιών εγκατάστασης των Υ/Β ενεργειακών καλωδίων υψηλής τάσης του συστήματος WESTERN HVDC LINK (Liverpool - U.K.), σε ότι αφορά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων Ηχοβολιστή Πολλαπλών Δεσμών (Multi Beam EchoSounder) εγκατεστημένο σε ROV (ASSODIVERS TECHNICAL, COMMERCIAL & SHIPPING Co. Ltd.), 2014.
Υποστήριξη στον εντοπισμό θέσης και στην πλοήγηση κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των Υ/Β καλωδιακών συστημάτων: BORWIN 2, HELWIN 1, MESSINA-II & SYLWIN 1 (KREOUSA SHIPPING COMPANY LTD & UNIVERSAL FAITH SHIPPING COMPANY LTD), 2012 - 2013.
Υπηρεσίες πλοήγησης και εντοπισμού θέσης ακριβείας, για την εγκατάσταση της Υ/Β τηλεπικοινωνιακής ζεύξης του ΟΤΕ ΚΙΜΩΛΟΣ – ΜΗΛΟΣ (LINK S.A.), 2011.
Βυθομετρικές - Τοπογραφικές εργασίες και υποστήριξη πλοήγησης για τον καθαρισμό με γρίπιση (PLGR and RCO) των διαδρομών και την προεγκατάσταση του Υ/Β καλωδίου στις προσαιγιαλώσεις του Υ/Β τηλεπικοινωνιακού συστήματος GBI στις χώρες Qatar – India – S. Arabia. (Maritech Contracting & Trading Int’l S.A), 2010-2011.
Βυθομετρικές - Τοπογραφικές εργασίες και υποστήριξη πλοήγησης για τον καθαρισμό με γρίπιση (PLGR and RCO) των διαδρομών και την προεγκατάσταση του Υ/Β καλωδίου στις προσαιγιαλώσεις του Υ/Β τηλεπικοινωνιακού συστήματος MedNautilus στην Κωνσταντινούπολη. (Maritech Contracting & Trading Int’l S.A), 2010.
Βυθομετρικές - Τοπογραφικές εργασίες και υποστήριξη πλοήγησης για τον καθαρισμό με γρίπιση (PLGR and RCO) των διαδρομών και την προεγκατάσταση του Υ/Β καλωδίου στις προσαιγιαλώσεις του Υ/Β καλωδίου μεταξύ CHALEIX και POINT DE L’ARTILLERIE της Noumea, στην Νέα Καληδονία (Maritech Contracting & Trading Int’l S.A.), 2010.
Βυθομετρικές - Τοπογραφικές εργασίες και υποστήριξη πλοήγησης για τον καθαρισμό με γρίπιση (PLGR and RCO) των διαδρομών και την προεγκατάσταση του Υ/Β καλωδίου στις προσαιγιαλώσεις Υ/Β τηλεπικοινωνιακού καλωδκου στο OMAN. (Maritech Contracting & Trading Int’l S.A.), 2009.
Βυθομετρικές - Τοπογραφικές εργασίες και υποστήριξη πλοήγησης για τον καθαρισμό με γρίπιση (PLGR and RCO) των διαδρομών και την προεγκατάσταση των Υ/Β καλωδίων στις προσαιγιαλώσεις του Υ/Β τηλεπικοινωνιακού συστήματος SEACOM, στις περιοχές MAPUTO – MOZAMBIQUE, DAR ES SALLAM – TANZANIA, MUMBAI – INDIA και MOMBASSA – KENYA. (Maritech Contracting & Trading Int’l S.A.), 2009.
Βυθομετρικές - Τοπογραφικές εργασίες και υποστήριξη των εργασιών προσαιγιάλωσης και της παράκτιας προστασίας των Υ/Β καλωδίων των 12 τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων Zwara, Zawia, Tripoli, Khoms, Misurata, Sirte, Ras Lanuf, Brega, Benghazi, Tolmeta, Susah, Darnah, Tobruk, του Τηλεπικοινωνιακού συστήματος LFON (Libyan Fiber Optic Network) της Λιβύης (MARITECH CONTRACTING & TRADING INT’L S.A.), 2001.
Τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής και Υπηρεσίες τοπογραφικής υποστήριξης για την προσαιγιάλωση του καλωδίου της υποβρύχιας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης SAFE (South African Far East) στην νήσο REUNION στον Ινδικό Ωκεανό (MARITECH CONTRACTING & TRADING INT’L S.A.), 2001.
Υπηρεσίες συμβούλου για την πόντιση με ταφή και προστασία στα παράκτια τμήματα των καλωδίων της υποβρύχιας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης του ΟΤΕ μεταξύ Μυκόνου – Πάρου – Νάξου – Ίου – Θήρας – Ηρακλείου (FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.), 1998.
Υπηρεσίες συμβούλου για την πόντιση με ταφή και προστασία στα παράκτια τμήματα των καλωδίων της υποβρύχιας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης του ΟΤΕ μεταξύ Πρέβεζας – Λευκάδας - Κεφαλληνίας – Ζακύνθου και Λεχαινών (FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.), 1998.
Υπηρεσίες συμβούλου στην πόντιση με ταυτόχρονη ταφή από άροτρο και στα έργα προστασίας των καλωδίων στις προσαιγιαλώσεις, των Υ/Β συστημάτων του ΟΤΕ Πρέβεζα - Κέρκυρα και Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα (FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.), 1997.
Υπηρεσίες συμβούλου στη μετά την πόντιση προστασία με ταφή του Υ/Β καλωδίου της τηλεπικοινωνιακής ζεύξης του ΟΤΕ Λαγονήσι - Μήλος - Χανιά από την FRANCE TELECOM (Ο.Τ.Ε.), 1996.
Υπηρεσίες εντοπισμού θέσης ακριβείας και πλοήγησης Κ/Π για την πόντιση και επισκευή του Υ/Β καλωδίου του ΟΤΕ μεταξύ Πρέβεζας και Κέρκυρας (FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.), 1996.
Υπηρεσίες πλοήγησης Κ/Π, εντοπισμού θέσης ακριβείας, διεύθυνσης πόντισης και συμβούλου στην πόντιση του Υ/Β καλωδίου οπτικών ινών του ΟΤΕ, μεταξύ Λαγονησίου και Χανίων με διακλάδωση για Μήλο μέσω παθητικού διακλαδωτή (FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.), 1995.
Ηλεκτρονική πλοήγηση και υποστήριξη διεύθυνσης πόντισης των υποβρυχίων καλωδίων του Ο.Τ.Ε., Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα και Πάτρα - Κρυονέρι (FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.), 1994.
Σύμβουλος υδρογραφικών εργασιών στις ποντίσεις των υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης της ΔΕΗ, των ζεύξεων Πέραμα - Σαλαμίνα, Κεφαλονιά - Ζάκυνθος (CABLE DE LYON, FRANCE), 1986.
Σχεδιασμός και επίβλεψη των γενικών γεωδαιτικών εργασιών, της υδρογραφικής αποτύπωσης και της ηλεκτρονικής πλοήγησης, για την εγκατάσταση 4 υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης της ΔΕΗ, στο δίαυλο της Κέρκυρας (FURUKAWA ELECTRIC CO., JAPAN), 1984.