🖶Εκτύπωση Καταλόγου

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

 

Υδρογραφικές εργασίες για την ανάκτηση του καλωδίου Arianne2 στα Χανιά Κρήτης (LINK S.A.), 2012.
Υδρογραφικές εργασίες για την επισκευή του Υ/Β καλωδίου υψηλής τάσεως της ΔΕΗ, μεταξύ ΛΑΥΡΙΟΥ και ΚΕΑΣ (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), 2010.
Υπηρεσίες πλοήγησης και προσδιορισμού θέσης για την υποστήριξη των εργασιών επισκευής του Υ/Β καλωδίου Υ.Τ της ΔΕΗ της ζεύξης Ζάκυνθος – Κεφαλονιάς (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), 2000.
Εντοπισμός θέσης βλάβης του Υ/Β καλωδίου της ΔΕΗ της ζεύξης Ζάκυνθος – Κεφαλονιά (ASSODIVERS), 2000.
Εντοπισμός βλάβης και επισκευή υποβρυχίου καλωδίου της τηλεπικοινωνιακής ζεύξης οπτικών ινών Μύκονος – Ικαρία (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.), 1999.
Υπηρεσίες πλοήγησης, εντοπισμού θέσης ακριβείας και συμβούλου για την επισκευή πέντε βλαβών σε Υ/Β οπτικά καλώδια του ΟΤΕ (FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.), 1995 - 1996.
Υδρογραφικές εργασίες και υποστήριξη προσδιορισμού θέσης και πλοήγησης για την επισκευή του Υ/Β καλωδίου υψηλής τάσεως της ΔΕΗ, μεταξύ Κεφαλονιάς και Ζακύνθου (ΔΕΗ - MITSUBISHI CABLE INDUSTRIES LTD), 1994.