🖶Εκτύπωση Καταλόγου

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

 

Υδρογραφική και γεωφυσική Βυθομετρική αποτύπωση και καταδυτική έρευνα του πυθμένα στην περιοχή κατασκευής πασσαλοφράγματος (Cofferdam) για την εγκατάσταση του Y/B αγωγού μεταφοράς του Φυσικού Αερίου, από τον σταθμό εκφόρτωσης LNG της GASTRADE A.E., στην Αλεξανδρούπολη (ΤΕΡΝΑ Α.Ε.), 2023.
Υδρογραφική και γεωφυσική Γεωφυσική έρευνα του πυθμένα για την εγκατάσταση του Y/B αγωγού και του σταθμού εκφόρτωσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Liquefied Natural Gas – LNG), της GASTRADE A.E., στην Αλεξανδρούπολη. Γεωφυσική έρευνα και έρευνα για τον εντοπισμό µη εκραγέντων εκρηκτικών μηχανισμών (UXO survey) (SAIPEM LTD GREECE BRANCH), 2023.
Υδρογραφική και γεωφυσική Γεωφυσική έρευνα του πυθμένα για την εγκατάσταση του Y/B αγωγού και του σταθμού εκφόρτωσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Liquefied Natural Gas – LNG), της GASTRADE A.E., στην Αλεξανδρούπολη. Βυθομετρικές μετρήσεις και έρευνα για την υποστήριξη των εργασιών εκσκαφών/βυθοκόρησης για την εγκατάσταση του Υ/Β αγωγού (ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.), 2023.
Υδρογραφική και γεωφυσική Γεωτεχνική έρευνα του πυθμένα κατά μήκος της διαδρομής εγκατάστασης του θαλάσσιου τμήματος του αγωγού με εκτέλεση Γεωτρήσεων, CPT και Vibro Coring και συνοδευτική έρευνα του πυθμένα (UXO survey) με χρήση μαγνητόμετρου και ROV, για την προ της εγκατάστασης μελέτη εφαρμογής του αγωγού φυσικού αερίου του INGS (Independent Natural Gas System) - LNG (Liquefied Natural Gas) της GASTRADE S.A., στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης (SAIPEM LTD GREECE BRANCH), 2022
Υδρογραφική και γεωφυσική Γεωτεχνική έρευνα του πυθμένα με εκτέλεση Γεωτρήσεων, και CPT στις θέσεις εγκατάστασης των αγκυρώσεων της FSRU / Floating, Storage & Re-Gasification Unit και συνοδευτική έρευνα του πυθμένα (UXO survey) με χρήση μαγνητόμετρου και ROV, για την προ της εγκατάστασης μελέτη εφαρμογής του αγωγού φυσικού αερίου του INGS (Independent Natural Gas System) - LNG (Liquefied Natural Gas) της GASTRADE S.A., στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης (ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.), 2022
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα για την εγκατάσταση του Υ/Β αγωγού φυσικού αερίου της GASTRADE Α.Ε. στην Αλεξανδρούπολη, (WOOD GROUP KENNY IRELAND Ltd.), 2017.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα για την εγκατάσταση του Υ/Β αγωγού φυσικού αερίου της ΔΕΣΦΑ στις προσαιγιαλώσεις ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ (ΑΤΤΙΚΗ) και ΑΛΙΒΕΡΙ (ΕΥΒΟΙΑ), (ELTER), 2012.
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα του πελαγίου τμήματος, πριν την εγκατάσταση, του Υ/Β αγωγού φυσικού αερίου της ΔΕΣΦΑ ανάμεσα στην ΑΤΤΙΚΗ και το ΑΛΙΒΕΡΙ (SAIPEM – ELTER), 2012.
Βυθομετρική αποτύπωση, με χρήση Ηχοβολιστή Πολλαπλών Δεσμών (Multi Beam EchoSounder), μορφολογική αποτύπωση πυθμένα με χρήση Ηχοβολιστή Πλευρικής Σάρωσης (Side Scan Sonar) και υποβρύχια επιθεώρηση πυθμένα, στην προσαιγιάλωση ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ για την εγκατάσταση του αγωγού αργού πετρελαίου BURGAS - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. (GEOTEAM Srl. – ITALY, for TRANS-BALKAN PIPELINE B.V), 2009
Υδρογραφική και γεωφυσική έρευνα και μελέτη πυθμένα της ζώνης εγκατάστασης του αγωγού φυσικού αερίου της ΔΕΣΦΑ για την υποθαλάσσια ζεύξη ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (INTEC ENGINEERING BV), 2007.
Επισκευή των Υ/Β αγκυρώσεων και επιθεώρηση του Υποθαλάσσιου Αγωγού Εκβολής Λυμάτων Φιλιατρών (ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ), 2004.
Υποβρύχια επιθεώρηση του αγωγού και έρευνα της περιοχής εγκατάστασης του Υποθαλάσσιου Αγωγού Εκβολής Λυμάτων Φιλιατρών (ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ), 2003.
Βυθομετρική - Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής κατασκευής Υποθαλάσσιου Αγωγού Εκβολής Λυμάτων Πρεβέζης (ΔΕΥΑ Πρεβέζης), 1998.
Βυθομετρική, γεωφυσική και γεωτεχνική έρευνα για την εγκατάσταση του αγωγού εκβολής αποβλήτων του βιολογικού καθαρισμού Κερκύρας (Κ/ΞΙΑ ΚΟΡΩΝΙΣ - Χ. Δ. ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ Α.Ε.), 1996.
Υδρογραφική αποτύπωση για την εγκατάσταση του αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων Δήμου Θεσσαλονίκης.1994.
Γεωφυσική έρευνα και μελέτη διαδρομής για την πόντιση των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ, μεταξύ Αγ. Τριάδας Μεγάρων και της Ν. Ρεβυθούσσας (ΧΡΙΣΤ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.), 1994.
Μελέτη πόντισης και υποστήριξη πλοήγησης κατά την πόντιση του εύκαμπτου αγωγού μεταφοράς αερίου, μήκους 18.5km και διαμέτρου 5.3", από τις εγκαταστάσεις ξηράς προς τις πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου στο πεδίο Πρίνος της Θάσου (N.A.P.C.), 1992.
Αποτύπωση και χαρτογράφηση της ζώνης ζεύξης και των Υ/Β αγωγών πετρελαίου και καλωδίων ισχύος από τις εγκαταστάσεις ξηράς μέχρι τις πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου στο πεδίο Πρίνος της Θάσου (Ν.A.P.C.), 1991.
Υδρογραφική αποτύπωση της θαλάσσιας παράκτιας περιοχής της νήσου Ρεβυθούσσα και του διαύλου Αγ. Τριάδας για το έργο της κατασκευής του τερματικού σταθμού παραλαβής του φυσικού αερίου (ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.), 1987.