🖶Εκτύπωση Καταλόγου

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 

Προμελέτη γραφείου, συλλογή πληροφοριών, διαδιακασίες για την έκδοση αδειών, που αφορούν τη θαλάσσια γεωφυσική έρευνα εγκατάστασης υποβρυχίου μονοπολικού καλωδίου για την ενεργειακή ζεύξη Υψηλής Τάσης Συνεχούς Ρεύματος (HVDC), μεταξύ Μαυροβουνίου και Ιταλίας (ΜΟΝ.ΙΤΑ) (NEXANS NORWAY A/S), 2013.
Υπηρεσίες συμβούλου για την πελάγια εγκατάσταση με ταφή και την προσαιγιάλωση του Υ/Β καλωδίου οπτικών ινών για την τηλεπικοινωνιακή ζεύξη της Ο.Τ.Ε. Globe μεταξύ Λιβύης και Ελλάδας (ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. - OTEGLOBE), 2010.
Υπηρεσίες συμβούλου και επίβλεψη κατά την διάρκεια των εργασιών PLGR, εκκαθάριση τελικής διαδρομής εγκατάστασης Υ/Β καλωδίων, επιθεώρηση μετα την πόντιση και Υ/Β ταφή των καλωδίων της Υ/Β τηλεπικοινωνιακής ζεύξης “SMW4” των ALCATEL - ETISALAT, μεταξύ Fujaira - U.A.E, Karachi - Pakistan, Mumbai India – Colombo Sri Lanka (MARITECH), 2005.
Υπηρεσίες συμβούλου για την αξιολόγηση των εκτελεσθέντων θαλασσίων εργασιών για την εγκατάσταση του συστήματος 13 υποβρυχίων τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων LFON (Libyan Fiber Optic Network), καθώς και επίβλεψη και υποστήριξη της οριστικής παραλαβής των εγκατεστημένων Υ/Β καλωδίων και του συνολικού τηλεπικοινωνιακού συστήματος (GPTC - General Post & Telecommunication Company of Libya), 2004.
Υπηρεσίες συμβούλου και επίβλεψη της εγκατάστασης των υποβρυχίων τηλεπικοινωνιακών καλωδίων Κέρκυρα - Πλαταριά και Σάμος - Πάτμος του Ο.Τ.Ε. (FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.), 2003.
Υπηρεσίες συμβούλου και επίβλεψη για την γεωφυσική έρευνα και μελέτη της υποβρύχιας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης Israelian Coastal-1, Ισραήλ (PIRELLI Cavi e Sistemi s.p.a. - ITALY), 1999.
Υπηρεσίες συμβούλου και επίβλεψης για την θαλάσσια γεωφυσική έρευνα και μελέτη της Υ/Β τηλεπικοινωνιακής ζεύξης NAUTILOS (ELETTRA - ITALY),1999.
Υπηρεσίες συμβούλου και επίβλεψη της γεωφυσικής έρευνας και μελέτης για την υποβρύχια τηλεπικοινωνιακή ζεύξη της TELECOM ITALIA μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης (PIRELLI Cavi e Sistemi s.p.a. - ITALY), 1998.
Υπηρεσίες συμβούλου για την πόντιση με ταφή και προστασία στα παράκτια τμήματα των καλωδίων της υποβρύχιας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης του ΟΤΕ μεταξύ Μυκόνου – Πάρου – Νάξου – Ίου – Θήρας – Ηρακλείου (FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.), 1998.
Υπηρεσίες συμβούλου για την πόντιση με ταφή και προστασία στα παράκτια τμήματα των καλωδίων της υποβρύχιας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης του ΟΤΕ μεταξύ Πρέβεζας – Λευκάδας - Κεφαλληνίας – Ζακύνθου και Λεχαινών (FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.), 1998.
Υπηρεσίες συμβούλου στην πόντιση με ταυτόχρονη ταφή από άροτρο και στα έργα προστασίας των καλωδίων στις προσαιγιαλώσεις, των Υ/Β συστημάτων του ΟΤΕ Πρέβεζα - Κέρκυρα και Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα (FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.), 1997.
Υπηρεσίες συμβούλου στη μετά την πόντιση προστασία με ταφή του Υ/Β καλωδίου της τηλεπικοινωνιακής ζεύξης του ΟΤΕ Λαγονήσι - Μήλος - Χανιά από την FRANCE TELECOM (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.), 1996.
Υπηρεσίες πλοήγησης Κ/Π, εντοπισμού θέσης ακριβείας, διεύθυνσης πόντισης και συμβούλου στην πόντιση του Υ/Β καλωδίου οπτικών ινών του ΟΤΕ, μεταξύ Λαγονησίου και Χανίων με διακλάδωση για Μήλο μέσω παθητικού διακλαδωτή (FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.), 1995.
Υπηρεσίες πλοήγησης, εντοπισμού θέσης ακριβείας και συμβούλου για την επισκευή πέντε βλαβών σε Υ/Β οπτικά καλώδια του ΟΤΕ (FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.), 1995 - 1996.
Σύμβουλος υδρογραφικών εργασιών στις ποντίσεις των υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης της ΔΕΗ, των ζεύξεων Πέραμα - Σαλαμίνα, Κεφαλονιά - Ζάκυνθος (CABLE DE LYON, FRANCE), 1986.