Προσδιορισmoς θεσης και πλοηγηση ακριβεiας για εκτελεση θαλασσiων eργων

 

Ο προσδιορισμός θέσης στη θάλασσα και η πλοήγηση ακριβείας σκαφών και πλωτών μέσων είναι απαραίτητη σε κάθε φάση της θαλάσσιας εξερεύνησης, όπως και στην έρευνα για τη μελέτη και κατασκευή θαλασσίων έργων.

 

Συνοπτικά αναφέρονται χαρτογραφήσεις, λιμενικά έργα, ποντίσεις Υ/Β καλωδίων και αγωγών, βυθομετρικές αποτυπώσεις, σεισμικές και γεωλογικές έρευνες, δειγματοληψίες πυθμένα, γεωτρήσεις κ.λ.π.

 

Η AKTI Engineering προσφέρει υπηρεσίες προσδιορισμού θέσης υψηλής ακρίβειας χρησιμοποιώντας σύγχρονα δορυφορικά συστήματα G.P.S (Διαφορικό και RTK) και επίγεια κυκλικά συστήματα προσδιορισμού θέσης (range-range positioning systems).

Μία ποικιλία προγραμμάτων Η/Υ έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται στην διάθεση της AKTI, κατάλληλα για την υποστήριξη της κατά περίπτωση εφαρμογής, που συνδέεται με τη χρήση του συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί.

Δέκτης GPS RTK OTF, για αυτοματοποιημένο εντοπισμό θέσης  στην πλοήγηση καλωδιακού πλοίου

 

Εντοπισμός θέσης και πλοήγηση στην πόντιση υποβρυχίου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου

 

Οθόνη πλοήγησης και ναυτιλίας.

Δέκτης DGPS TRIMBLE R7 (RTK OTF)

 

Εντοπισμός θέσης και πλοήγηση στην πόντιση υποβρυχίου ενεργειακού  καλωδίου