Τοπογραφικeς αποτυπωσεις - Τεχνικh γεωδαισiα - Αποτyπωση κατασκευων

Οι τοπογραφικές αποτυπώσεις με χρήση κλασσικών ή δορυφορικών μεθόδων είναι απαραίτητο στοιχείο για την μελέτη και την κατασκευή χερσαίων και θαλασσίων έργων

 

Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής προσαιγιάλωσης Υ/Β καλωδίου

Έρευνα με ανιχνευτή μετάλλων και τοπογραφική αποτύπωση στόχων

Τοπογραφική αποτύπωση και χάραξη κατασκευών σε εξέδρα πετρελαίου

Τοπογραφική / βυθομετρική αποτύπωση αβαθών και υφάλων