Βυθομετρικες αποτυπωσεις - Θαλασσιες χαρτογραφησεις

 

Παράκτιες και πελάγιες βυθομετρικές έρευνες για:

 

μελέτες λιμένων

έλεγχο και επιμέτρηση βυθοκορήσεων

κατασκευή και συντήρηση λιμένων

επιλογή θαλάσσιας διαδρομής καλωδίων και αγωγών

χαρτογράφηση για σχεδιασμό και ανάπτυξη παρακτίων περιοχών

 

 

Πελάγια  βυθομετρική αποτύπωση.

Παράκτια βυθομετρική αποτύπωση.

 

Κεντρική μονάδα συστήματος ηχοβολιστή πολλαπλών δεσμών GeoAcoustics GeoSwath.

Οθόνη κεντρικής μονάδας GeoAcoustics GeoSwath.

Βυθομετρική αποτύπωση αβαθών λιμένα, με χρήση αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού υδρογραφικού συστήματος.

Υδρογραφικός ηχοβολιστής ODOM

ECHOTRAC DF3200MKII