Μορφολογικες αποτυπωσεις επιφανειας πυθμενα

Με τον ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης αποτυπώνεται σε μορφή ηχογραφίας ή επιφανειακή δομή του πυθμένα με αντικείμενο :

Χαρτογράφηση μορφολογίας και ταξινόμηση ποιοτικών χαρακτηριστικών πυθμένα.
Χαρτογράφηση και χωροθέτηση επιφανειακών γεωμορφών.
Αποτύπωση εγκατεστημένων Υ/Β καλωδίων και αγωγών.
Εντοπισμός ναυαγίων (πλοίων, αεροσκαφών).
Εντοπισμός και χωροθέτηση αρχαιολογικών μνημείων.
Εντοπισμός απολεσθέντων αντικειμένων (άγκυρες, κ.λ.π.).

 

Ρυμούλκηση ηχοβολιστικής τορπίλης (towfish)

Σύστημα ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης
C-MAX CM800

Καταγραφική μονάδα κατά την διάρκεια αποτύπωσης Υ/Β αγωγού και καλωδίου

Καθέλκυση ηχοβολιστικής τορπίλης (towfish)