ερευνα - Χαρτογραφηση υποδομης πυθμενα

 

Στα πλαίσια της μελέτης για το σχεδιασμό των περισσοτέρων θαλασσίων έργων (λιμενικά, ποντίσεις καλωδίων και αγωγών, εγκαταστάσεων άντλησης πετρελαίων) απαιτείται η γνώση και χαρτογράφηση της  δομής του πυθμένα κοντά στην επιφάνειά του.

 

Για το σκοπό αυτό διεξάγεται έρευνα με χρήση γεωφυσικών οργάνων όπως:

 

Τομογράφος υποδομής πυθμένα (3.5 kHz, sparker, boomer, air gun, κ.λ.π.)
Ηχοβολιστής πλευρικής σάρωσης.
Μαγνητόμετρο
  Το αντικείμενο της έρευνας είναι κυρίως :
O προσδιορισμός του πάχους των επιφανειακών  ιζημάτων.
Ο εντοπισμός ρηγμάτων και κατολισθήσεων.
Ο εντοπισμός και η χαρτογράφηση γεωμορφών
Ο εντοπισμός και η χαρτογράφηση επικινδύνων σχηματισμών από αέρια (gas pochets, pockmarks) κ.λ.π.

    

     


Σκάφος για παράκτια σεισμική έρευνα Τομογράφος υποδομής πυθμένα:
Transducer, πομπός και δέκτης 3.5
kHz

Συνδυασμένος ηχοβολιστής πλευρικής
σάρωσης και τομογράφος υποδομής πυθμένα

Σκάφος πελάγιας σεισμικής έρευνας με τομογράφο

 
   

Θαλάσσιο μαγνητόμετρο

Καταγραφή θαλάσσιου μαγνητόμετρου 


      Σύστημα Boomer