Δειγματοληψιες πυθμενα - Γεωτεχνικες αναλυσεις

 

Δείγματα και πυρήνες του επιφανειακού στρώματος του πυθμένα συλλέγονται και αναλύονται με γεωτεχνικές μεθόδους στις θαλάσσιες έρευνες με αντικείμενο :

 

Την ασφαλή ερμηνεία ή επαλήθευση των γεωφυσικών καταγραφών.

Τη μελέτη σκοπιμότητας εκτέλεσης έργων.

Την ταφή Υ/Β αγωγών και καλωδίων.

Την ευστάθεια υποθαλάσσιων πρανών.

Τη θεμελίωση κατασκευών στον πυθμένα

 

 

 

Δειγματολήπτης αρπάγης

Πυρηνολήπτης βαρύτητας

   

 

Συλλογή δείγματος πυθμένα με δειγματολήπτη αρπαγής

 

Επιφανειακή συλλογή δείγματος από δύτη

 

Πυρήνες δειγματοληψίας με πυρηνολήπτη βαρύτητας μετά την αεροστεγή συσκευασία τους