Συλλογη και επεξεργασια ωκεανογραφικων στοιχειων

 

Στα πλαίσια των απαιτήσεων του σχεδιασμού και της κατασκευής θαλασσίων έργων, συλλέγονται μετρήσεις και γίνονται αναλύσεις παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

Θαλάσσια ρεύματα
Παλίρροια
Κύματα
Θερμοκρασία, αγωγιμότητα και αλατότητα σε  θέση ή σε στήλη του θαλασσινού νερού

 

Ανάκτηση ρευματογράφου

   

Καταγραφική μονάδα παλιρροιογράφου

Θερμοσαλινόμετρο