Υποβρυχιες επιθεωρησεις - Πραγματογνωμοσυνες

 

Η υποβρύχια επιθεώρηση με χρήση ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης, υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα (ROV), ή δύτες σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ακριβούς προσδιορισμού της θέσης, είναι πάντοτε ένα χρήσιμο εργαλείο σε πολλές θαλάσσιες εφαρμογές.

 

Κατασκευή τάφρων.

Ταφή Υ/Β αγωγών και καλωδίων.

Πόντιση Υ/Β αγωγών και καλωδίων.

Κατασκευή παρακτίων έργων.

Εντοπισμό και καταγραφή ζημιών ή φθορών σε υποβρύχιες κατασκευές.

Εντοπισμός βυθισμένων κατασκευών ή απολεσθέντων αντικειμένων.

 

Καθέλκυση ROV για επιθεώρηση καλωδίου

Μονάδα ελέγχου επιφανείας ROV

 

Επιθεώρηση ζημιών σε κρηπίδωμα Έλεγχος διείσδυσης στον πυθμένα με ράβδο εκτόνωσης πεπιεσμένου αέρα

Υ/Β φωτογράφηση

Έρευνα με υποβρύχιο ανιχνευτή μετάλλων